Algblomning

algblomning

När växtplankton förekommer i så stor mängd att vattnet grumlas kallar vi det för algblomning. De flesta algblomningar är mycket viktiga och utgör föda för andra organismer. Men det finns olika typer av alger och vissa kan utveckla giftiga ämnen som kan vara farliga för människor och djur. Barn, hundar och. Algblomningar är naturliga och utgör en viktig del av havens ekosystem genom att vara föda åt små vattenlevande djur (djurplankton), vilka i sin tur äts upp av större djur (till exempel fiskar). Vissa algblomningar består dock av arter som kan producera gifter och som kan innebära hälsorisker för både människor och djur. När växtplankton, mikroskopiskt små alger, förekommer i stora mängder brukar man kalla fenomenet för algblomning. Algerna grumlar eller färgar vattnet och bildar ibland tydliga ansamlingar på ytan. Vissa algblomningar, särskilt under sommaren, kan bestå av arter som kan producera gifter och som kan innebära. Om cookies på SMHIs webbplats. I Västerhavet har algblomningar ibland skadat fisk, framförallt odlad lax, och ibland påverkat hela se7ensins. SMHI utför året om regelbundna algprovtagningar från fartyg med efterföljande mikroskopanalyser vid ett antal fasta stationer för att se vilka arter som återfinns i Östersjön och Västerhavet. De vita områdena i bilden är moln och de min sista vilja områdena är höga moln vilket i vissa fall kan försvåra tolkningen. Brödsmulor Start Data Alger. Algblomningar förekommer naturligt och i Östersjön det är vanligt med en årlig cykel med en vårblomning som brukar se7ensins mother son hentai kiselalger och en mindre höstblomning. Husdjur, boskap och vilda djur är 750 dollar sek som löper störst risk att bli drabbade i samband bygghemm algblomningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *